Sikring av elektroniske spor

Faradaybager for bruk i etterforskning og saksgang.